Privacy verklaring

Deze privacyverklaring onthult de privacypraktijken voor Buitengewone Concepties. Deze kennisgeving is alleen van toepassing op informatie die door deze website wordt verzameld en beschrijft hoe dergelijke informatie kan worden gebruikt en bekendgemaakt en hoe u toegang kunt krijgen tot uw informatie en deze kunt beheren. In het bijzonder willen we dat u bij aanmelding op onze database weet:

  1. Welke beperkte informatie verzamelen we van u via de website, wat slechts de eerste online applicatie is om de database te bekijken
  2. De beveiligingsprocedures die we hanteren om uw informatie te beschermen

Informatie verzamelen, gebruiken en delen

Uw registratieapplicatie is eigendom van Extraordinary Conceptions, maar de informatie in de applicatie is van u. We openen en verzamelen alleen de informatie die u ons vrijwillig verstrekt ..

We kunnen uw informatie gebruiken voor de beperkte doeleinden om op u te reageren met betrekking tot de reden waarom u contact met ons hebt opgenomen (inclusief u te informeren over services waarin u mogelijk bent geïnteresseerd), het beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van de services die we bieden, om te voldoen aan onze professionele en wettelijke verplichtingen om onze diensten uitvoeren, onszelf verdedigen als u een gerechtelijke procedure tegen ons instelt, en om een ​​ernstige en onmiddellijke dreiging voor de gezondheid of veiligheid te voorkomen. We kunnen uw informatie ook gebruiken om u aanbiedingen, informatie en promotiemateriaal te verstrekken met betrekking tot onze diensten en producten.

We kunnen uw informatie gebruiken en vrijgeven zoals vereist door een wet, maar we zullen dergelijk gebruik en openbaarmaking beperken tot de relevante wettelijke vereisten. We kunnen bijvoorbeeld verplicht zijn om misbruik, verwaarlozing of huiselijk geweld te melden, of bevelen van wetshandhavingsfunctionarissen of gerechtelijke of administratieve procedures op te volgen.

In geval van ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonlijk identificeerbare informatie, zullen wij u op de hoogte brengen voor zover wettelijk vereist.

Tenzij u ons vraagt ​​dit niet te doen, kunnen we via e-mail contact met u opnemen om u te informeren over speciale aanbiedingen, nieuwe producten of diensten of wijzigingen in dit privacybeleid.

Als Extraordinary Conceptions wordt verkocht of samengevoegd met een andere organisatie, wordt uw informatie eigendom van de nieuwe eigenaar, maar blijft u onderworpen aan uw recht op toegang en controle (hieronder beschreven).

Wat we niet met uw informatie zullen doen

We verzamelen geen informatie over u uit andere bronnen, behalve voor zover dat nodig is om uw identiteit en de nauwkeurigheid van een eventuele verklaring die u ons hebt verstrekt, te bevestigen. We doen dit om dit te garanderen om de integriteit van de diensten die we aanbieden te waarborgen.

Wij zullen uw informatie aan niemand verkopen of verhuren.

We zullen uw informatie niet met derden delen, behalve als nodig om uw verzoek te vervullen (bijvoorbeeld om u te verbinden met diensten), en dan alleen onder voorwaarden die vereisen dat dergelijke partijen de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw informatie beschermen. Dit strekt zich echter niet uit tot openbaar beschikbare informatie of informatie die we over u kunnen verkrijgen uit andere bronnen (tenzij we weten dat die bronnen onderworpen zijn aan verplichtingen om de vertrouwelijkheid van de informatie die we ontvangen te handhaven.

Uw toegang tot en controle over uw informatie

Behalve zoals beschreven in deze kennisgeving, zullen we uw informatie niet gebruiken of vrijgeven zonder uw toestemming. Verder kan uw autorisatie te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor toekomstige contacten van ons. Door contact met ons op te nemen via het e-mailadres of telefoonnummer op onze website, kunt u:

  • Bekijk welke gegevens we over u hebben, indien van toepassing
  • Wijzig of corrigeer alle gegevens die we over u hebben
  • Laat ons alle gegevens die we over u hebben verwijderen
  • Druk uw bezorgdheid uit over ons gebruik van uw gegevens

Data Retention and Deletion Policy

At Extraordinary Conceptions, we prioritize the privacy and security of our users’ information. In compliance with relevant data protection regulations, we maintain a strict data retention policy to ensure that personal and sensitive information is managed responsibly.

Data Retention Period: All documents and records collected and stored by Extraordinary Conceptions will be retained for a maximum period of seven (7) years from the date of collection. This period allows us to fulfill our legal, regulatory, and business obligations effectively.

Data Deletion Policy: Upon reaching the end of the seven-year retention period, all documents and records will be permanently deleted from our systems. This process includes the secure and irreversible removal of data from our databases, backups, and any other storage media.

Gebruikersrechten: Users have the right to request the deletion of their personal data before the end of the seven-year retention period, subject to any legal or contractual obligations that may require us to retain certain information for a longer duration. To exercise this right, please contact our Data Protection Officer.

Beleidsupdates: This Data Retention and Deletion Policy may be updated periodically to reflect changes in legal requirements or our data management practices. We encourage users to review this policy regularly to stay informed about how we manage and protect their information.

For more information about our data protection practices, please refer to our Privacy Policy/Terms of Service or contact us at [e-mail beveiligd].

Thank you for trusting Extraordinary Conceptions with your information.

Security

We nemen voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Wanneer u uw informatie via de website verzendt, wordt uw informatie zowel online als offline beschermd.

We coderen gevoelige informatie die online wordt verzonden. We beschermen uw informatie offline door de toegang te beperken tot alleen die werknemers die de informatie nodig hebben om een ​​specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice). Verder worden computers en servers die informatie opslaan in een beveiligde omgeving bewaard.

Wijzigingen in deze kennisgeving

We behouden ons het recht voor om deze kennisgeving op elk moment te wijzigen. Een herziene kennisgeving is van toepassing op de informatie die we bijhouden, ongeacht wanneer deze is gemaakt of ontvangen. We houden een kopie van de huidige kennisgeving op onze website.

Als u vragen heeft of het gevoel heeft dat wij ons niet aan dit privacybeleid houden, neem dan onmiddellijk telefonisch contact met ons op via 7604382265 of per e-mail at [e-mail beveiligd].

Ingangsdatum 7/1/2017